About

   copyright © 2021  Tina  Sjöberg all rights reseved

All cats with the prefix Fribäckens are bred at my cattery before it also became registered with TICA and the prefix Khayal.


         Sorry, the following presentation is so far only in Swedish                   

Jag har hållit på med avel nästan hela mitt vuxna liv, mest med arabiskt fullblod, och jag tycker det är helt fascinerande.

                 Gustafwiana with one of her foals                             31 years in 2013 and still going strong

Jag är uppväxt med katter och de har alltid funnits i mitt liv. En dag såg jag en bengalblandning och tyckte att den var mycket vacker. Jag informerade mig på internet om rasen och självklart ville jag ha en egen bengal! Eftersom jag då hade bestämd mig att sluta med hästaveln men gärna ville fortsätta att avla, var det givet att jag började föda upp bengalkatter.

Min första bengal Kattkompaniets Blondie flyttade in hos mig 2008 och hon fick sin första kull ett år senare. Efter två inlånade hanar importerade jag min första egna hane från Skottland. 2014 är jag inne på min 5:e generation egen uppfödning.Jag strävar efter en katt med mycket bengaltyp med ett vilt utseende, kontrastrikt mönster, kraftig benstomme, frisk med toppen temperament. Den ska vara helt enkelt perfekt i alla detaljer. Att avla är som att lägga ett pussel och det kan ta sin tid..


Mina kattungar föds i sovrummet där de stannar några veckor för att utvecklas till tillgivna, keliga katter. Jag är mån om en god kontakt med mina kattungeköpare och finns alltid till som stöd.